Mekan nedir?

Mekan nedir?

MEKAN NEDİR?

Mekan nedir?  Tasarımcının paletindeki birinci malzeme, aynı zamanda iç mekan tasarımdaki esas öğedir. Mekan içinde sadece hareket etmekle kalmayız…. Biçimler görürüz, sesler duyarız,rüzgarın esintisini ve güneşin sıcaklığını hissederiz, mekan içinde tomurcuklanan çiçeklerin güzel kokuları burnumuza gelir. Böylece mekan, etki alanı içindeki bu öğelerin duyusal ve estetik özelliklerini barındırır.

Mekan, tatta veya taş gibi maddesel bir gerçekliktir. Aynı zamanda özünde şekilsiz ve dağınıktır. Evrensel mekanın tam bir tanımı yoktur. Buna rağmen, etki alanı içine bir nesne girer girmez görsel bir ilişki kurulmuş olur. Bu alana daha başka nesneler girerse, söz konusu alanla nesneler arasında olduğu gibi, aynı zamanda da nesneler arasında çoklu ilişkiler kurulmaya başlanmış olur. Dolayısıyla mekan bu ilişkiler ve bunları algılayan biz tarafından şekillenir.

Nokta, çizgi, düzlem ve hacim gibi geometrik öğeler mekan mafsallandırmak ve tanımlamak amacıyla düzenlenebilir. Mimari ölçekte, bu ana öğeler doğrusal kolon ve kirişler ve düzlemsel duvarlar döşemeler ve çatılar haline gelir. Kolon mekanda bir noktayı işaretler ve bu noktayı görünür kılar. İki kolon yan yana gelerek içinden geçebileceğimiz mekansal bir zar oluşturur. Bir kiriş taşıyan kolonlar şeffaf bir düzlemin kenarlarını belirler. Opak bir düzlem olan duvar, sınırları belli olmayan mekandan bir parçayı ayırır. Bir döşeme, zeminde sınırlar çizerek, mekanın alanını tanımlar. Çatı örtüsü, altındaki mekan hacmini için korunak sağlar.

Mimari tasarımda, bu ögeler, bir yapıya biçim vermek, içeriyi dışarıdan ayırmak ve iç mekanın sınırlarını belirlemek üzere düzenlenirler.

Dış Mekan nedir?

Dış mekan  bir yapının biçimi, ölçeği ve mekansal düzenlemesi, aslında tasarımcının bir dizi koşula karşı gösterdiği tepkidir. Bu koşullar, planlamanın işlevsel gereksinimleri, binanın strüktürüne ve yapım sürecine yönelik teknolojik bakış açıları, yapı maliyetinin ekonomik gerçekliği, yapının görünüşünün ve biçiminin dışavurumsal kalitesi gibi etkenlerdir. Buna ek olarak, bir yapının mimarisi, üzerine yapıldığı arsanın fiziksel içeriğine ve dış mekanın sorunsallarına da hitap etmelidir.

Bir yapı, arsasıyla birkaç yoldan ilişkilendirilebilir. Bulunduğu doğal ortamla bütünleşip içinde kaybolabilir veya ortama baskın çıkmaya çalışabilir. Yapının bir cephesi, üzerinde bulunduğu arsanın bir özelliğini veya dış mekanın bir köşesini vurgulamak üzere tasarlanabilir. Her durumda, binanın dış duvarlarıyla oluşturulan iç ve dış mekan ilişkileri gereken önem verilmelidir.

Bir yapının dış duvarları iç ve dış çevremiz arasındaki arayüzü oluşturur. İç ve dış mekanın tanımlamak istediğimizde, duvarlar, dış mekan ile dış mekandan yalıtılmış kontrollü iç ortam arasında belirgin bir fark oluştururlar. İnce, hafif ve hatta saydam yapılı duvarlar, iç ve dışı birbirine karıştırıp birleştirir.

Yapının dış duvarlarını delen pencere ve kapı açıklıkları iç ve dış mekanı birleştiren özel geçişlerdir. Çoğu zaman bu açıklıkların ölçekleri, özellikleri ve düzenleri, arkalarındaki iç mekan hakkında bize ipuçları verir.
Hem iç mekana, hem de dış dünyaya ait olan özel geçiş elemanları, iki ortam arasında aracılık yapar. Bu durumda konut mimarisinden bir örnek verandadır. Bu temanın kültürel ve iklimsel çeşitlememeri teras, lanai ve arkatlı galeriyi içerir.

Bir binaya girdiğimizde, kapalılık ve kuşatılmışlık hissederiz. Bu algıla iç mekan, duvar ve tavan düzlemlerinin verdiği etkiye bağlıdır. Bunlar, hacimlerin fiziksel sınırlarını tanımlayan mimari öğelerdir. Mekanı kapatır, sınırlarını bir araya getirir ve onu çevresindeki iç meknalardan ve dışarıdan ayırır.

Döşemeler, Duvarlar ve tavan örtüleri bir mekan parçasının sınırlarını çizmekten daha fazlasını yaparlar. Biçimleri, bir arada varoluş şekilleri ve kapı/pencere açıklıklarının düzenlerini, tanımlamış mekanı ayrıca belirli mekansal ve mimari niteliklerle doldurur. Büyük salon, tavanarası odası, bol pencereli oda, hücre gibi mekansal tanımlarla, sadece söz konusu mekanların büyüklüğü değil, ölçeği ve boyutlarını, ışık kalitesini, çevreleyen yüzeylerinin özelliklerini ve bitişik mekanlarla kurduğu ilişkiyi algılayabiliriz.

İç Mekan nedir?

İç mekan tasarımı, elbette ki, mekanın mimari açıdan tanımlanmasının ötesine geçer. İç mekan düzenlenmesini, tefrişini ve görsel açıdan zenginleşmesini sağlamak için, iç mimarın mekanın mimari karakterini mutlaka çok iyi tanıyor ve aynı zamanda da mekanın değişiklik ve gelişme ihtimallerini de biliyor olması gerekmektedir. Bu sebeple, iç mekan tasarımının ilk adımı, iç mekanın, binanın yapım sistemi içindeki yerinin ve oluşturulma şeklinin iyi anlaşılmasıdır. Bu anlayışla, iç mimar mimari mekanın üzerinde etkin olarak çalışabilecek, gerekli seçimleri yapabilecek, mimari mekanı var olan özellikleriyle sürdürebilecek veya bir mimari mekanın asıl niteliklerini değiştirebilecek önerilerde bulunabilecektir.

Mekan nedir?
Mekan nedir?

Verdiğimiz hizmetlerimiz başlıcaları Mimari tasarımProjelendirme ve Uygulama

İlgili sayfaları ziyaret ederek detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Hakkımızda daha detaylı bilgiye kurumsal sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz.

Tags: , , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir