İSG

N MİMAR,ın İSG yönetim sistemi OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Standardı ile tam uyumludur.

 Bu doğrultuda oluşturmuş olduğumuz politikalar aşağıdaki gibidir:

• İSG açısından yetkin ekiplerle çalışmak,

• Gerekli insan, teçhizat, bütçe ve eğitimi sağlamak,

• İyi uygulamaları teşvik etmek ve ödüllendirmek,

• Risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesi,

• Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin yürürlükteki ilgili tüm yasal ve diğer gerekliliklerine uymak,

• Şirketimiz bünyesinde çalışan bütün personelin, bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak için gerekli eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütmek,

• Oluşabilecek acil durumlar için planlama yaparak önlemleri belirlemek ve almak,

• İş kazalarını, yaralanmaları, meslek hastalıklarını, insanların uğrayacağı zararı önlemek için güvenli çalışma yöntemlerini uygulamak,

• Hedeflerimizi belirleyerek, her seviyeden çalışanımıza, taşeronlarımıza ve iş ortaklarımıza açıkça bildirmek,

• Çalışanlarımızdan iş güvenliği konusunda geri bildirim almak,

• Güvenli iş yapım yöntemleri belirlemek ve güvenli teçhizat sağlamak,

• Taşeronları sisteme dahil etmek ve performanslarını sürekli takip etmek,

• Belirlenen hedeflerin takibini yapmak,

• İSG konularında yapılan tüm iş ve işlemlerin ilgili taraflara uygun ve ilgili taraflarca ulaşılabilir olmasını sağlamak,

• Çıkarılan dersleri ve iyi uygulamaları tüm faaliyet alanlarımıza yaymak,

• İSG politikalarını periyodik olarak gözden geçirmek.


İş sağlığı güvenliği politikamız gereği, N MİMAR, projelerini gerçekleştirirken çalışanlarına, paydaşlarına ve etkileşim içinde olduğu tüm çözüm ortaklarına yönelik oluşabilecek her türlü zararın önlenebileceğine inanmaktadır. Bu doğrultuda İş Sağlığı ve Güvenliğini (İSG) şirket kültürünün temel değerlerinden biri olarak ele alır. N MİMAR, iş güvenliğini vicdani bir sorumluluk olarak görmektedir. Her bir çalışanımızın işini güvenli bir şekilde tamamlaması ve evlerine sağlıklı şekilde dönmesini sağlamayı en önemli sorumluluğu olarak görmektedir.

Sohbet Başlat
Bize ulaşın
Merhaba nmimar hoşgeldiniz. Bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz...