Çevre Politikamız

Çevre politikamız N MİMAR’ ın, vizyonu gereği en hassas olduğu konulardan biriside budur. Bu doğrultuda sağlıklı ve temiz bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması için, çevre boyut ve etkilerini kontrol altına almaya yönelik tespitler yaparak kaynak kullanımını azaltmaya yönelik çevre amaç ve hedefleri belirler ve bu hedefleri takip eder.

Tüm çalışma kademelerinde çevresel sürdürülebilirlik sağlanması N MİMAR kültürünün temelini oluşturan en önemli faktörlerdendir.

N MİMAR’ın Çevre Yönetim Sistemi ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemleri Standardı ile tam uyumludur.


Bu doğrultuda oluşturmuş olduğumuz politikalar aşağıdaki gibidir.

• Enerji ve su gibi önemli doğal kaynaklarımızı korumaya yönelik yöntemler geliştirmek,

• Proje eğitim planlarında belirtilen eğitimlerle çalışanlarımızın çevre bilincini sürekli arttırmak,

• Yapılan her imalatın çevre üzerinde bir etkisi olduğu bilinciyle tüm personelimizin doğal hayata uyumlu çalışma yöntemlerinin gelişimini desteklemek,

• Faaliyet alanımızdaki yerel halk ve çalışanlar arasında çevresel farkındalık sağlamak,

• Faaliyet alanımızdaki bölgede şikayet mekanizması oluşturarak yerel halkın çevresel konularda görüş ve şikayetlerine en hızlı ve kalıcı çözümler bulmak,

• Arazi ve toprak kalitesi üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirgeyecek sistemler geliştirmek,

• İmalatlar neticesinde oluşan atıkları geri dönüşüm ve tekrar kullanımı için yöntemler geliştirmek,

• İmalatlar aşamasında oluşabilecek her hangi bir kaza veya acil durumda çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirler almak.


N MİMAR olarak tüm projelerimizde Çevre politikamız gereği uygulanmasını takip ederek, tüm projelerimizin sürekli olarak bu politikalara uyum içerisinde kalmasını sağlamayı taahhüt ederiz.

Sohbet Başlat
Bize ulaşın
Merhaba nmimar hoşgeldiniz. Bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz...